EN
人才培养
教学工作

2022年航空科学与工程学院博导、硕导遴选结果公示

发布时间:2022-06-08浏览次数:

 

2022年航空科学与工程学院博导、硕导遴选结果公示

序号

二级学科名称

申报类型

1

流体力学

熊 渊

博导

2

人机与环境工程

朱晓威

博导

3

人机与环境工程

曹晓东

博导

4

飞行器设计

颜世博

博导

5

人机与环境工程

赵 瑾

博导

6

飞行器设计

屠 展

博导

7

人机与环境工程

袁卫星

博导

8

流体力学

张 俊

博导

9

固体力学

魏宇杰

兼职博导

10

固体力学

李云龙

博导

11

流体力学

于 剑

博导

12

人机与环境工程

王黎静

博导

13

飞行器设计

潘 飞

硕导

14

流体力学

刘彦鹏

硕导

15

工程力学

张晓静

硕导

16

人机与环境工程

包佳仪

硕导

17

飞行器设计

娄文杰

硕导

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示期202267—13日,如有问题请联系: 李道春 lidc@buaa.edu.cn